Uzmanlıklarımız

Size uygun olan hizmeti seçerek bizimle iletişime geçebilirsiniz

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Erken çocukluk okul öncesi ve okul döneminde sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişim özellikleri bulunmaktadır.

Gelişim bir bütündür ve her alan çocuğun yaşına uygun göstermesi gerekir. Gelişim dönemlerinde çocuklar sadece aileden değil sosyal çevreden de etkilemektedirler. Etkileşim süreçlerinde çocuklar yaşadıkları sorunların farkına varamaz, ihtiyaçlarını duygusal ve davranışsal bazı mesajlar ile anne babalarına ve sosyal çevrelerine iletirler. Aileler bu durumu fark edemediklerinde veya yanlış destek oluşturmaları durumunda çocukların bazı alanlarda geride kalmasına neden olmaktadır.

Her çocuk özeldir ve gelişimleri doğru ve uygun ölçek ve yöntemlerle desteklenmelidir. Bunun için Wise Psikoloji uzman psikologlarından destek alabilirsiniz.

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Ergenlik evresi çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem genç yetişkinler kadar ailelerde bir takım problemler ile karşılaşabilirler.

Ergenlin sürecinde fizyolojik açıdan hormon ve psikolojik açıdan kişilik değişimleri gözlenir.  Değişimler bireyin iç dünyasında savaş ortamı oluşturmaya başlar. Geçiş evresinin gerginliği davranışlara yansır.  Ebeveynler, çocuğun davranışlarının değişmesiyle ve aile kurallarına yönelik daha özgür davranmak istemesinde sorun yaşayabilirler. Bu evrede ergenler ile aile arasında kurulan yanlış iletişim, süreci daha aşılması zor duruma götürebilir. Böyle durumların yaşanmaması adına veya yaşanması halinde ailelerin uzmanlara danışması gerekmektedir.

Ergen danışmanlığında süreç; seanslarda ailelerde sürece dâhil edilir. Danışmanlık sürecinde güvenilir ölçekler kullanılarak değerlendirmeler yapılır. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile ergenlerde ki, ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. 

Her çocuk özeldir ve doğru ve uygun ölçek ve yöntemlerle desteklenmelidir. Bunun için Wise Psikoloji uzman psikologlarından destek alabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Çocuk ve Ergen Danışmanlığından Destek Alabilirsiniz?

 • Aile içerisinde sürekli tartışan, iletişim kurmakta zorluk yaşayan, odasından adasından çıkmayan, asabi ve kavgacı durumlar sergiliyorsa; Aile içi Problemler 
 • Çocuğunuzun sınavlarda çok heyecanlanıp ve basit hatalar yapıyorsa, kaygıdan dolayı okuduğunu anlayamıyorsa, sınavlarda ağlama, kitlenme durumları yaşıyorsa; Sınav Kaygısı,
 • Sigara ve Alkol kullanmaya, saatlerce internet ve oyuna başlamışsa; Bağımlılık,
 • Unutamadığı kötü bir anı, ölüm yaşamışsa; Travma, Matem Yas,
 • Odasından çıkmayan, asabi, yalnız kalmak vb. istiyorsa; Ergenlik Depresyonları,
 • Psikolojik değişimle sürekli kavgacı, davranış problemi ortaya çıkarıyorsa; Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar,
 • Yalnızlaşma, kimseyle konuşmak istemiyorsa ve çekiniyorsa; Öz Güven Eksikliği,
 • Ders notları düşmeye, okul ile ilgilenmiyorsa; Okul Başarısızlığı,
 • İstemsiz veya istemli hırsızlık girişiminde bulunuyorsa; Çalma Problemi
 • Her konuda itiraz eden ve baskın olmaya çalışıyorsa; İnatçılık Problemi,
 • Ani sinirlenmeler ve bağırma, etrafına zarar vermeye, karşı tarafa saldırgan olmaya başlıyorsa; Öfke Nöbetleri,
 • Evde ve okul hayatında ailesi ve arkadaşları ile sürekli tartışma ve problemler çıkarıyorsa; Uyum ve Davranış sorunları,
 • Sürekli nedenli nedensiz yalan söylemeleri başlamışsa; Yalan Söyleme