Uzmanlıklarımız

Size uygun olan hizmeti seçerek bizimle iletişime geçebilirsiniz

Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme stili, çocuğun bir bilgiyi en etkili yöntem ile kolay yoldan en iyi şekilde öğrenme becerisini gösterir. Her öğrencinin öğrenme tarzı farklıdır.

Öğrenme Stillerini 3 başlıkta toplarız:

Görsel, İşitsel, Kinestetik

Öğrenme stili bireyin bebekliğinden sahip olduğu bir özelliktir Herkes bu öğrenme stillerini hayatında kullanmakta ancak bir tanesini daha baskın şekilde kullanmaktadır. Öğrenme aşamasında oluşan zorluğun sebebi nedir? Öğrencilerin kendi yönteminden uzak çalışmasıdır. Doğru yöntem bulunduğunda öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye aşamasında ve sonrasında öğrenciye kolaylık sağlayarak akademik başarısının artmasına da olanak sağlayacaktır.. Bu bağlamda da gelişim sürecinin her aşamasında bireyi etkileyen bir faktördür. Bireyin çevreyle etkileşimini ve bu etkileşime bağlı olarak gerçekleşen öğrenmelerin niceliğini ve niteliğini belirleyen temel bir faktördür.