Uzmanlıklarımız

Size uygun olan hizmeti seçerek bizimle iletişime geçebilirsiniz

WISC-R ve WISC-4 Zeka Testi

1970’lerin verilerine dayanan WISC-R testinin günümüz standartlarına uygun olmadığı için güvenilirliğini kaybetmiş ve artık yerini 2013 Türkiye verilerine dayanan WISC-4’e bırakmıştır. Yeni testin adı henüz yaygınlaşmadığı için halk arasında hala WISC-R olarak bilinmektedir. Ancak doğru olan, WISC-R taleplerinde bile WISC-4’ün uygulanmasıdır. İki testin kullanım amaçları ve temel yapıları benzerdir; ancak WISC-4, günümüz çocuklarının durumunu daha iyi yansıtan modernize edilmiş bir versiyondur.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlere bireysel olarak uygulanan, zeka seviyesini ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen Türkiye’deki en yenilikçi, kapsamlı ve en güvenilir zeka testidir. WISC-4 zeka ölçeği, Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlem Hızı olmak üzere dört ana kısma ayrılmış 15 alt teste sahiptir.

Testin uygulama süresi, çocuğun hızı ve motivasyonuna bağlı olarak 2 ila 2.5 saat arasında değişebilir. Değerlendirme sürecinde, çocuğun test sırasındaki davranışları da (işbirliği, testörle ilişki kurma biçimi, motivasyon, dikkat, duygusal tepkiler vb.) oldukça önemlidir. Bu nedenle, test sonuçları sadece bir skor olarak değil, bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.

Yeni WISC-4 Zeka Testi, çocuğun genel zeka düzeyi hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra, test sırasındaki davranışlarını ve verdiği yanıtları gözlemleme fırsatı sunarak davranış problemlerini ve potansiyel sorunları öngörmeye yardımcı olur. Ayrıca, aile ve üçüncü kaynaklardan (okul ve çevre) alınan bilgiler de değerlendirmeye dahil edilir.

WISC-4 zeka testine girecek olan çocuğun, uygulamaya başlamadan önce aç olmadığı, yorgun olmadığı, iyi bir uyku aldığı, hasta olmadığı, sakinleştirici/uyku getirici ilaç kullanmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca, çocuğa testin amacı hakkında gerekli açıklamalar, uygulama öncesinde testör tarafından yapılmalıdır.

Yapılan değerlendirmeler, çocuğun güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirleyerek akademik ve iş hayatı planlamasına yardımcı olabilir. WISC-4 zeka testi, zeka ile ilgili çeşitli değişkenlerin ve davranış problemlerinin tanısına yardımcı olacak bilgiler içerir.

WISC-4 zeka testinin kullanılabileceği psikolojik durumlar arasında öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, akademik başarısızlık, algılama güçlüğü, okula uyum güçlükleri, sosyal kaygılar, özgüven eksikliği, iletişim güçlükleri, sınav kaygısı, enürezis-enkoprezis gibi sorunlar yer alır. Ayrıca, zeka düzeyi ile ilişkili olabilecek saldırganlık, inatçılık, karşı gelme bozuklukları gibi davranış sorunlarının tespitinde WISC-4 Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden faydalanılır.